Trường Ngoại Ngữ ICES - Khóa học Anh văn thiếu niên | Edu2Review

Anh văn thiếu niên

Học phí 3.000.000đ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

- Lớp KET: cấp độ KET 1, KET 2, KET 3, KET 4, KET 5 và Cambridge Test.

- Lớp PET: cấp độ PET 1, PET2, PET3, PET4, PET 5 và Cambridge Test.

- Lớp FCE: FCE 1, FCE 2, FCE 3 và FCE 4, FCE Prep 1, FCE Prep 2 và Cambridge Test.

 

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn