Trường Ngoại Ngữ Tin Học Đô Thành - Khóa học Anh văn giao tiếp Intermediate | Edu2Review

Khóa học Anh văn giao tiếp Intermediate

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Đối tượng học viên

Chương trình dành cho các học viên có nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh.

Mô tả khóa học

Khóa Elementary nằm trong chương trình đào tạo gồm 4 cấp độ từ căn bản đến nâng cao, thích hợp với từng nhu cầu và trình độ của học viên.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017, vui lòng liên hệ trung tâm để nhận được học phí mới nhất.

Lợi ích khóa học

Học viên sẽ được phát triển và hoàn thiện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết.