Trường Ngôn Ngữ Golden Key - Khóa học Tiếng Anh thiếu nhi | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh thiếu nhi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

48 giờ

Khóa học gồm 3 cấp độ: Starters (1, 2), Movers (3, 4), Flyers (5, 6)

Học với 50% giáo viên bản ngữ với giáo trình English Time (Oxford), được phát triển các kỹ năng thực hành tiếng Anh, phát âm chuẩn, nói, đọc và viết hiệu quả

Luyện tập các kiến thức ngữ pháp để hỗ trợ các tình huống giao tiếp

Học phí cập nhật vào tháng 06/2019

Lợi ích khóa học