Trường Nhật Ngữ Hinode - Khóa học Sơ Trung cấp | Edu2Review

Khóa học Sơ Trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N4

Thời lượng

11 tuần

Lớp Sơ Trung cấp 1 ~ 2

Giờ Hội thoại của Giáo viên người Nhật sẽ giúp các bạn vừa có thể ôn lại các nội dung đã học ở Sơ Cấp, nhớ thêm các từ vựng mới đồng thời có thể luyện tập các mẩu Hội thoại dùng trong thực tế. Giờ học Đọc Hiểu sẽ cung cấp cho các bạn nhiều mẩu ngữ pháp và từ vựng mới.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Nhật Ngữ Hinode

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá