Trường Nhật Ngữ Hinode - Khóa học Trung cấp | Edu2Review

Khóa học Trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N3

Thời lượng

11 tuần

Lớp Trung Cấp - Trình độ N3~N2

Đô-rê-mon: Mỗi tuần một lần, các bạn sẽ được đọc truyện tranh Đô-rê-mon và học được rất nhiều từ vựng, cách nói mà người Nhật dùng trong các mẩu Hội thoại thực tế hằng ngày.

Hội thoại và Nghe Hiểu: Mỗi tuần một lần, các bạn sẽ được luyện nghe băng ở trinh độ N3~N2, đồng thời thực tập nói chuyện trao đổi về đề tài cũng như các mẫu câu sử dụng trong đoạn Hội thoại đó.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Nhật Ngữ Hinode

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá