Viện Du Học YK Education - Khóa học Du học Hàn Quốc | Edu2Review

Du học Hàn Quốc

Học phí 130.000.000đ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tháng

Thông tin liên hệ

Viện Giáo dục Ngôn ngữ Đại học KyungHee

  • Tuyển sinh: 4 học kỳ/năm (Học kỳ Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông)
  • Thời gian: 200 giờ/ học kỳ (Lớp sáng từ 9:00 ~ 13:00, Lớp chiều từ 13:00 ~ 17:00)
  • Khóa học: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Dự bị Đại học

Đại học Quốc gia JEJU

  • Tuyển sinh: 4 học kỳ/năm (Học kỳ Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông)
  • Thời gian: HK mùa Xuân (400 giờ), HK mùa Hè (200 giờ), HK mùa Thu (400 giờ), HK mùa Đông (200 giờ)
  • Khóa học: Đại học (Nhập học năm thứ 1 & chuyển giao năm thứ 3), Khóa Ngôn ngữ tiếng Hàn
  • Chương trình dành cho tân sinh viên và sinh viên liên thông ngành Quản trị Du lịch (năng lực tiếng Hàn topik 4)

Đại học YeungNam

  • Tuyển sinh: 4 học kỳ/năm (Học kỳ Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông)
  • Thời gian: HK mùa Xuân (400 giờ), HK mùa Hè (200 giờ), HK mùa Thu (400 giờ), HK mùa Đông (200 giờ)
  • Khóa học: Tiếng Hàn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, dự bị Đại học, Cao học

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn