Viện Du Học YK Education - Khóa học Du học Nhật Bản | Edu2Review

Khóa học Du học Nhật Bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

12 tháng

Trường Ngoại ngữ MCA

  • Tuyển sinh: Tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 10
  • Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ), 5 buổi / tuần, 4 tiết /ngày
  • Khóa học: Tiếng Nhật sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, dự bị Đại học, Cao học

Trường Ngoại ngữ FUTABA

  • Tuyển sinh: Tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 10
  • Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ), 5 buổi / tuần, 4 tiết /ngày
  • Khóa học: Tiếng Nhật sơ cấp đến cao cấp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Du Học YK Education

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá