International Education Group IEG | Edu2Review

International Education Group IEG

10 đánh giá
6.8
Trung bình
10 đánh giá

Khóa học

Jumpin’ Juniors (5-10 tuổi)

Trẻ em
64 giờ
4.500.000đ
4.500.000đ

Jumpin’ Juniors (5-10 tuổi)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

64 giờ
Học phí
4.500.000đ
Nhận tư vấn

Striking Seniors (11-14 tuổi)

Trẻ em
64 giờ
4.500.000đ
4.500.000đ

Striking Seniors (11-14 tuổi)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

64 giờ
Học phí
4.500.000đ
Nhận tư vấn

Emperor Elites (15 tuổi trở lên)

Trẻ em
64 giờ
4.500.000đ
4.500.000đ

Emperor Elites (15 tuổi trở lên)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

64 giờ
Học phí
4.500.000đ
Nhận tư vấn

Foundation 1

Giao tiếp
40 giờ
2.800.000đ
2.800.000đ

Foundation 1

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

40 giờ
Học phí
2.800.000đ
Nhận tư vấn

Elementary 2

Giao tiếp
40 giờ
3.300.000đ
3.300.000đ

Elementary 2

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

40 giờ
Học phí
3.300.000đ
Nhận tư vấn

Pre-Intermediate 3

Giao tiếp
40 giờ
3.900.000đ
3.900.000đ

Pre-Intermediate 3

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

40 giờ
Học phí
3.900.000đ
Nhận tư vấn

Intermediate 4

Giao tiếp
40 giờ
4.900.000đ
4.900.000đ

Intermediate 4

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

40 giờ
Học phí
4.900.000đ
Nhận tư vấn

Academic Sigma 5

Giao tiếp
40 giờ
5.100.000đ
5.100.000đ

Academic Sigma 5

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

40 giờ
Học phí
5.100.000đ
Nhận tư vấn

Academic Baccalaureate 6

Giao tiếp
40 giờ
5.100.000đ
5.100.000đ

Academic Baccalaureate 6

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

40 giờ
Học phí
5.100.000đ
Nhận tư vấn

Pronunciation Class

Giao tiếp
10 giờ
1.500.000đ
1.500.000đ

Pronunciation Class

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

10 giờ
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

Pre – IELTS 1

IELTS
40 giờ
4.200.000đ
4.200.000đ

Pre – IELTS 1

Trình độ

IELTS

Thời lượng

40 giờ
Học phí
4.200.000đ
Nhận tư vấn

Pre – IELTS 2

IELTS
40 giờ
4.700.000đ
4.700.000đ

Pre – IELTS 2

Trình độ

IELTS

Thời lượng

40 giờ
Học phí
4.700.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Foundation 1

IELTS
40 giờ
5.700.000đ
5.700.000đ

IELTS Foundation 1

Trình độ

IELTS

Thời lượng

40 giờ
Học phí
5.700.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Foundation 2

IELTS
40 giờ
5.700.000đ
5.700.000đ

IELTS Foundation 2

Trình độ

IELTS

Thời lượng

40 giờ
Học phí
5.700.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Focus 1

IELTS
42 giờ
6.100.000đ
6.100.000đ

IELTS Focus 1

Trình độ

IELTS

Thời lượng

42 giờ
Học phí
6.100.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Focus 2

IELTS
42 giờ
6.100.000đ
6.100.000đ

IELTS Focus 2

Trình độ

IELTS

Thời lượng

42 giờ
Học phí
6.100.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Advance

IELTS
24 giờ
4.300.000đ
4.300.000đ

IELTS Advance

Trình độ

IELTS

Thời lượng

24 giờ
Học phí
4.300.000đ
Nhận tư vấn

Pre – TOEIC (400)

TOEIC
40 giờ
2.250.000đ
2.250.000đ

Pre – TOEIC (400)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

40 giờ
Học phí
2.250.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC Satellite (450 – 500)

TOEIC
40 giờ
2.250.000đ
2.250.000đ

TOEIC Satellite (450 – 500)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

40 giờ
Học phí
2.250.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC Foundation (500 – 550)

TOEIC
36 giờ
2.050.000đ
2.050.000đ

TOEIC Foundation (500 – 550)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

36 giờ
Học phí
2.050.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC Focus (500 – 650)

TOEIC
36 giờ
2.050.000đ
2.050.000đ

TOEIC Focus (500 – 650)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

36 giờ
Học phí
2.050.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC Advance (700+)

TOEIC
36 giờ
2.050.000đ
2.050.000đ

TOEIC Advance (700+)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

36 giờ
Học phí
2.050.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay