International Education Group IEG | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   International Education Group IEG
   International Education Group IEG
   International Education Group IEG
   3 hình
   6.8
   Trung bình
   10 đánh giá

   Khóa học

   22 khóa học

   Jumpin’ Juniors (5-10 tuổi)

   Trẻ em
   64 giờ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   64 giờ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Striking Seniors (11-14 tuổi)

   Trẻ em
   64 giờ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   64 giờ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Emperor Elites (15 tuổi trở lên)

   Trẻ em
   64 giờ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   64 giờ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Foundation 1

   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 2.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 2.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Elementary 2

   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 3.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 3.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre-Intermediate 3

   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 3.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 3.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Intermediate 4

   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 4.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 4.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Academic Sigma 5

   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 5.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 5.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Academic Baccalaureate 6

   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 5.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   40 giờ
   Học phí 5.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pronunciation Class

   Giao tiếp
   10 giờ
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   10 giờ
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre – IELTS 1

   IELTS
   40 giờ
   Học phí 4.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   40 giờ
   Học phí 4.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre – IELTS 2

   IELTS
   40 giờ
   Học phí 4.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   40 giờ
   Học phí 4.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS Foundation 1

   IELTS
   40 giờ
   Học phí 5.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   40 giờ
   Học phí 5.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS Foundation 2

   IELTS
   40 giờ
   Học phí 5.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   40 giờ
   Học phí 5.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS Focus 1

   IELTS
   42 giờ
   Học phí 6.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   42 giờ
   Học phí 6.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS Focus 2

   IELTS
   42 giờ
   Học phí 6.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   42 giờ
   Học phí 6.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS Advance

   IELTS
   24 giờ
   Học phí 4.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   24 giờ
   Học phí 4.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre – TOEIC (400)

   TOEIC
   40 giờ
   Học phí 2.250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   40 giờ
   Học phí 2.250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC Satellite (450 – 500)

   TOEIC
   40 giờ
   Học phí 2.250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   40 giờ
   Học phí 2.250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC Foundation (500 – 550)

   TOEIC
   36 giờ
   Học phí 2.050.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   36 giờ
   Học phí 2.050.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC Focus (500 – 650)

   TOEIC
   36 giờ
   Học phí 2.050.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   36 giờ
   Học phí 2.050.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC Advance (700+)

   TOEIC
   36 giờ
   Học phí 2.050.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   36 giờ
   Học phí 2.050.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   10 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Huỳnh Tuấn Kiệt
   Huỳnh Tuấn Kiệt
    

   Ieg Là Một Trong Những Trung Tâm Giáo Dục Tiếng

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Ieg là một trong những trung tâm giáo dục tiếng Anh hàng đầu hiện nay. Chất lượng giảng viên tốt, cơ sở vật chất , môi trường học tập hiện đại, năng động. Giảng viên thân thiện. Mong sẽ ngày càng phát triển và đi lên.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   4Tôi Thích Môi Trường Học Tập Ở Đâynó Cho Chúng

   Trải nghiệm và lời khuyên

   4_tôi thích môi trường học tập ở đây.nó cho chúng ta cảm giác hứng thú,chất lượng đảm bảo uy tín.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Trần Trung Hậu
   Trần Trung Hậu
    

   2Cơ Sở Vật Chất Của Trung Tâm Rất Tốt Giáo

   Trải nghiệm và lời khuyên

   2.cơ sở vật chất của trung tâm rất tốt, giáo viên thân thiện, hoạt bát, nhiệt tình, phương pháp giảng dạy hiện đại, dễ tiếp thu

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Victor Huy
   Victor Huy
    

   4Chất Lượng Giảng Dạy Khá Tốt Cơ Sở Vât Chất

   Trải nghiệm và lời khuyên

   4_chất lượng giảng dạy khá tốt, cơ sở vât chất tốt, có cơ hội học hỏi, rèn luyện. giảng viên có kinh nghiệm

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Kết hợp phương pháp giảng dạy của Đại học Cambridge, Công nghệ Internet, giảng viên bản xứ, Trung tâm Anh ngữ IEG mang đến môi trường học tiếng Anh hiện đại. Đây là một trong những nơi mà học viên có thể cân nhắc để nâng cao trình tiếng Anh của mình.

   Ngôn ngữ là một trong những rào cản chúng ta với sự thay đổi không ngừng của thế giới. Cách duy nhất để phá vỡ những rào cản này là học tập và giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác nhau. Đó là lời nhắn nhủ từ nhà sáng lập Anh ngữ IEG. Trung tâm mong muốn là nhịp cầu nối để mọi người tiếp cận tri thức thế giới qua ngôn ngữ.

   Giới thiệu chung về Anh ngữ IEG

   IEG - International Education Group (website: ieg.edu.vn) ra đời năm 1992 với mục tiêu cung cấp cơ sở giáo dục chất lượng cho các quốc gia phát triển và học viên địa phương. IEG đã liên kết với các trường trên khắp thế giới nhằm đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên cũng như cơ sở vật chất tốt nhất cho mỗi quốc gia.

   Một trong những điểm nổi bật của IEG chính là ứng dụng công nghệ vào giáo dục. Cụ thể, chương trình giảng dạy của IEG kết hợp với phương pháp giảng dạy hiện đại của Đại học Cambridge, Trinity, công nghệ Internet và giao tiếp toàn cầu. IEG còn có thư viện trực tuyến, đáp ứng đa dạng nhu cầu cần thiết của học viên có thể tham gia và giao tiếp hiệu quả với người nói tiếng Anh bản xứ trong các tình huống khác nhau.

   Học tại IEG, học viên có cơ hội nhận được chương trình học bổng để có thể hiện thực hóa giấc mơ du học của mình.

   Anh ngữ IEG ứng dụng công nghệ vào giáo dục

   Đội ngũ giảng viên

   Tại IEG, 100% giảng viên nước ngoài có chứng nhận giảng dạy đầy đủ. Giảng viên nước ngoài đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh đảm bảo việc học tập tại trung tâm nhất quán với phong cách nói tiếng Anh chuẩn được quốc tế công nhận.

   Học viên nắm rõ nội dung học và mục tiêu cần đạt được

   IEG xây dựng chương trình học với cơ cấu cụ thể, giúp học viên đạt được thành công theo tỷ lệ có thể đo được. Theo đó, trước mỗi chương trình học, học viên đều biết chính xác sẽ học điều gì và làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Các giảng viên tại IEG sẽ hướng dẫn học viên hiểu được khái niệm cũng như cách thực hành thông qua các bài tập (nghe, nói, đọc, viết).

   Bên cạnh đó, chương trình giảng dạy tại IEG luôn được cập nhật thường xuyên. Mỗi 3 năm, IEG sẽ thay đổi chương trình để theo kịp những xu hướng và phương pháp mới, giúp học viên tiếp cận kiến thức mới nhất.

   Đội ngũ giảng viên IEG luôn hết mình vì học viên

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký