Trường Đại học Hà Hoa Tiên

Trường Đại học Hà Hoa Tiên

 • Học Phí
 • Giáo Viên
 • Cơ Sở VC
 • Môi Trường
 • Quan Tâm
 • Ngoại Khoá
 • Hành Chính
 • Tiến Bộ
 • Giới thiệu
 • Cơ Hội VL
6.5

3.0 trên thang điểm 5*

 1. 5 0.0%
 2. 4 50.0%
 3. 3 50.0%
 4. 2 0.0%
 5. 1 0.0%

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

 1. Nguyễn Thị Thu Thảo đã đánh giá

  3

  Trải nghiệm:
  giảng viên nhiệt tình, sinh viên năng động, cơ sở vật chất khá tốt

  Đọc thêm

Trường Đại học Hà Hoa Tiên

Khoá học

Bài viết liên quan