You need to enable JavaScript to run this app.

Đánh giá các trường Đại học tại Việt Nam

9 Kết quả.

Trường Đại học Luật TP. HCM

8.5
Tuyệt vời
154 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

8.2
Tuyệt vời
141 đánh giá

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

7.8
Tuyệt vời
100 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Cao đẳng Bách Việt

6.9
Tuyệt vời
5 đánh giá
Linh Phương
Linh Phương
Hoàng Mai
Hoàng Mai

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

7.5
Tuyệt vời
3 đánh giá
Lê Minh Anh 1 Lê Minh Anh
Lê Minh Anh 1 Lê Minh Anh

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

6.8
Tuyệt vời
3 đánh giá
Hiền Đặng
Hiền Đặng