Đánh giá các trường Đại học tại Việt Nam | Edu2Review

Đánh giá các trường Đại học tại Việt Nam

246 Kết quả.

Trường Đại học Văn Hiến

7.3
Khá 236 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Mở TP. HCM

8.3
Tốt 193 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Luật TP. HCM

8.6
Rất tốt 155 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

8.1
Tốt 160 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Hoa Sen

9.4
Xuất sắc 127 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Tài Hồ Lê Thái
Tài Hồ Lê Thái

Trường Đại học Y Dược TP. HCM

8.5
Tốt 139 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review