Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Cao đẳng tại Bà Rịa Vũng Tàu | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Cao đẳng tại Bà Rịa Vũng Tàu

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Cao đẳng tại Bà Rịa Vũng Tàu tốt nhất? Các ngành quản trị kinh doanh, marketing, du lịch... ở đâu tốt nhất?

5 Kết quả.
Quản trị Kinh doanh Khách sạn

Trường Cao đẳng nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL (IIHC)

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Quản trị Kinh doanh Khách sạn

Quản trị khách sạn
2 năm

Quản trị Kinh doanh Khách sạn

Quản trị khách sạn
2 năm
Quản trị văn phòng

Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng
1 tháng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng
1 tháng