Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Cao đẳng | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Cao đẳng

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Cao đẳng tốt nhất? Ngành quản trị kinh doanh, marketing, du lịch... tốt nhất.

300 Kết quả.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường Cao đẳng Viễn Đông

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 19 đánh giá
87%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2.5 năm
Kiểm tra đầu vào
87%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2.5 năm
Kiểm tra đầu vào
Tài chính – Ngân hàng

Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

8.2
Tốt 13 đánh giá
87%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng về giáo viên

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
3 năm
87%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng về giáo viên

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
3 năm
Quản trị khách sạn

Trường Cao Đẳng Việt Mỹ

8.1
Tốt 12 đánh giá
87%  hài lòng cơ sở VC 82%  học viên khuyên học

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn
3 năm
87%  hài lòng cơ sở VC 82%  học viên khuyên học

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn
3 năm
Quản trị kinh doanh - Marketing và Sale

Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

8.5
Tốt 9 đánh giá
91%  học viên khuyên học 90%  hài lòng cơ sở VC

Quản trị kinh doanh - Marketing và Sale

Quản trị kinh doanh
3 năm
91%  học viên khuyên học 90%  hài lòng cơ sở VC

Quản trị kinh doanh - Marketing và Sale

Quản trị kinh doanh
3 năm
Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

8.3
Tốt 6 đánh giá
87%  hài lòng MT học tập 87%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2 năm
87%  hài lòng MT học tập 87%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2 năm
Kỹ thuật chế biến món ăn

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM

8.0
Tốt 6 đánh giá
87%  hài lòng với CH việc làm 83%  hài lòng cơ sở VC

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn
1 tháng
87%  hài lòng với CH việc làm 83%  hài lòng cơ sở VC

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn
1 tháng
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

7.9
Khá 6 đánh giá
83%  hài lòng về giáo viên 83%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
3 năm
83%  hài lòng về giáo viên 83%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
3 năm
Quản trị kinh doanh

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải

9.2
Xuất sắc 5 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 92%  hài lòng về giáo viên

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
3 năm
92%  hài lòng về học phí 92%  hài lòng về giáo viên

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
3 năm
Tài chính ngân hàng

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn

8.5
Tốt 5 đánh giá
88%  hài lòng MT học tập 88%  học viên khuyên học

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
3 năm
88%  hài lòng MT học tập 88%  học viên khuyên học

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
3 năm
Tài chính - ngân hàng

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải III

8.3
Tốt 5 đánh giá
86%  học viên khuyên học 85%  hài lòng về học phí

Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
3 năm
86%  học viên khuyên học 85%  hài lòng về học phí

Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
3 năm
Kế toán

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

7.6
Khá 5 đánh giá

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng
Tài chính doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan

7.7
Khá 4 đánh giá
82%  hài lòng với CH việc làm 81%  hài lòng về học phí

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp
1 tháng
82%  hài lòng với CH việc làm 81%  hài lòng về học phí

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp
1 tháng