100% Giáo Viên Nước Ngoài | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

100% Giáo Viên Nước Ngoài

Ưu điểm

- Hoàn toàn 100% giáo viên nước ngoài giảng dạy.
- Cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục tốt.
- Có nhiều ác thức giảng dạy, nhiều thầy cô.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Được giao tiếp, thực hành tiếng Anh nhiều hơn.
- Mạnh dạn, tự tin giao tiếp tiếng Anh hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn