Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

- Thầy cô tận tâm, giảng bài dễ hiểu.
- Thầy cô vui vẻ, luôn lắng nghe và sửa lỗi tốt nhất để học sinh cải thiện.
- Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Được gặp gỡ, nói chuyện với nhiều bạn mới.
- Được nói chuyện trực tiếp với giáo viên nước ngoài.
- Nên đăng ký học để được cải thiện level của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn