Giáo Viên Dạy Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Dạy Tốt

Ưu điểm

- 100% là giáo viên nước ngoài.
- Giáo viên dạy tốt.
- Học phí ok.

Điểm cần cải thiện

./.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tốt - khuyến khích các bạn học tại trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn