Native Teachers | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Native Teachers

Ưu điểm

- Native teachers.
- Chất lượng buổi học tốt.
- Có cơ hội giao tiếp nhiều hơn.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học thoải mái nên không có áp lực nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn