Thầy Cô Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Thân Thiện

Ưu điểm

- Chất lượng qua từng buổi học.
- Thầy cô thân thiện, nhiệt tình.
- Chị thu ngân xinh với tư vấn nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn không quá giỏi, giao tiếp chưa lưu loát thì không cần lo lắng, trung tâm sẽ giúp bạn cải thiện hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn