Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc | Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc

33 đánh giá
7.6
Khá
33 đánh giá

Khóa học

First English (Starter, 1, 2)

Trẻ em
4 tháng
1.050.000đ
1.050.000đ

First English (Starter, 1, 2)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tháng
Học phí
1.050.000đ
Nhận tư vấn

Level (1, 2, 3)

Trẻ em
4 tháng
1.150.000đ
1.150.000đ

Level (1, 2, 3)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tháng
Học phí
1.150.000đ
Nhận tư vấn

Level (4, 5)

Trẻ em
4 tháng
1.250.000đ
1.250.000đ

Level (4, 5)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tháng
Học phí
1.250.000đ
Nhận tư vấn

KET

Trẻ em
4 tháng
13.500.000đ
13.500.000đ

KET

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tháng
Học phí
13.500.000đ
Nhận tư vấn

PET

Trẻ em
4 tháng
1.400.000đ
1.400.000đ

PET

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tháng
Học phí
1.400.000đ
Nhận tư vấn

FCE

Trẻ em
4 tháng
1.450.000đ
1.450.000đ

FCE

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tháng
Học phí
1.450.000đ
Nhận tư vấn

Giao tiếp (Beginer, Sơ cấp A, Sơ cấp B)

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
1.100.000đ
1.100.000đ

Giao tiếp (Beginer, Sơ cấp A, Sơ cấp B)

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.100.000đ
Nhận tư vấn

Pre - Intermediate MultiPack A/B

Giao tiếp Trung cấp
3 tháng
1.200.000đ
1.200.000đ

Pre - Intermediate MultiPack A/B

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.200.000đ
Nhận tư vấn

Intermediate MultiPack A/B

Giao tiếp
3 tháng
1.300.000đ
1.300.000đ

Intermediate MultiPack A/B

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.300.000đ
Nhận tư vấn

Upper - Intermediate MultiPack A

Giao tiếp Nâng cao
3 tháng
1.400.000đ
1.400.000đ

Upper - Intermediate MultiPack A

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.400.000đ
Nhận tư vấn

Introductory course

TOEIC
3 tháng
1.250.000đ
1.250.000đ

Introductory course

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.250.000đ
Nhận tư vấn

Intermediate course

TOEIC
3 tháng
1.400.000đ
1.400.000đ

Intermediate course

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.400.000đ
Nhận tư vấn

Upper-Intermediate course

TOEIC
1.400.000đ
1.400.000đ

Upper-Intermediate course

Trình độ

TOEIC
Học phí
1.400.000đ
Nhận tư vấn

Advanced course

TOEIC
3 tháng
1.400.000đ
1.400.000đ

Advanced course

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.400.000đ
Nhận tư vấn

IELTS

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
3 tháng
1.650.000đ
1.650.000đ

IELTS

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.650.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Pracrice Test (1, 2, 3)

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
3 tháng
1.650.000đ
1.650.000đ

IELTS Pracrice Test (1, 2, 3)

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.650.000đ
Nhận tư vấn

Pre-IELTS

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
3 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

Pre-IELTS

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
6.8
Thực hành kỹ năng
7.5
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.1
Số lượng học viên
7.7
Quan tâm học viên
7.5
Hài lòng về học phí
7.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giáo viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
6.8
Thực hành kỹ năng
7.5
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.1
Số lượng học viên
7.7
Quan tâm học viên
7.5
Hài lòng về học phí
7.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay