Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc
   Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc
   Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc
   Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc
   4 hình 3 video
   7.6
   Khá
   33 đánh giá

   Khóa học

   21 khóa học

   First English (Starter, 1, 2)

   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Level (1, 2)

   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Cambridge Starters (Starter Skills, Starter Practice Tests)

   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Level (3, 4)

   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Cambridge Movers (Mover Skills, Mover Practice Tests)

   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Level (5, 6)

   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Cambridge Flyers (Flyer Skills, Flyer Practice Tests)

   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   KET

   Trẻ em
   4 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   PET

   Trẻ em
   4 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   FCE

   Trẻ em
   4 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Giao tiếp (Beginer, Sơ cấp A, Sơ cấp B)

   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre - Intermediate MultiPack A/B

   Giao tiếp Trung cấp
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Intermediate MultiPack A/B

   Giao tiếp
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Upper - Intermediate MultiPack A

   Giao tiếp Nâng cao
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Introductory course

   TOEIC
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Intermediate course

   TOEIC
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Upper-Intermediate course

   TOEIC
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Advanced course

   TOEIC
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS Pracrice Test (1, 2, 3)

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre-IELTS

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   3 tháng
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   33 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   7.6
   Cơ sở vật chất
   7.2
   Môi trường HT
   6.6
   Thực hành kỹ năng
   7.5
   Tiến bộ bản thân
   8.2
   Tư vấn xếp lớp
   7.1
   Số lượng học viên
   7.7
   Quan tâm học viên
   7.5
   Hài lòng về học phí
   6.9
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.1
   Giáo viên
   7.6
   Cơ sở vật chất
   7.2
   Môi trường HT
   6.6
   Thực hành kỹ năng
   7.5
   Tiến bộ bản thân
   8.2
   Tư vấn xếp lớp
   7.1
   Số lượng học viên
   7.7
   Quan tâm học viên
   7.5
   Hài lòng về học phí
   6.9
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.1

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review - Học viên 
    

   Trình Độ Tiếng Anh Cải Thiện Trong 2 Tháng, Giáo Viên Nhiệt Tình

   Đã học khoá học: IELTS tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên bản ngữ thân thiện nhiệt tình. Có thể tạm ngừng khóa học khi có việc bận và đăng kí lại sau đó. Cơ sở vật chất tốt.

   Điểm cần cải thiện

   Không có chỗ để xe.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trình độ tiếng anh cãi thiện trong vòng 2 tháng học liên tục. Được các giáo viên hướng dẫn nhiệt tình. Nhắc nhở khi sắp có bài kiểm tra.

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review - Học viên 
    

   Nhân Viên Nhiệt Tình Nhưng Thiếu Các Hoạt Động Bên Ngoài

   Đã học khoá học: IELTS tại đây.

   Ưu điểm

   Nhân viên nhiệt tình Giáo viên tận tình Có lớp phụ đạo miễn phí

   Điểm cần cải thiện

   Chỗ giữ xe xa trung tâm Thiếu các hoạt động bên ngoài Giờ học với giáo viên nước ngoài ít

   Trải nghiệm và lời khuyên

   N\A

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
   Nguyễn Nữ Ngọc Diệp
   Nguyễn Nữ Ngọc Diệp - Học viên 
    

   Có Kỹ Năng Nhưng Thời Gian Chưa Linh Hoạt

   Đã học khoá học: IELTS tại đây.

   Ưu điểm

   Nâng cao các kĩ năng Wifi mạnh Không gian rộng rãi

   Điểm cần cải thiện

   Dạy thụ động Thời gian ít linh hoạt Không có lịch học bù

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Vui vẻ khi học Lo lắng khi bị hỏi bài Lơ ngơ khi không biết làm

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
   Trần Triết Giang
   Trần Triết Giang - Học viên 
    

   Giảng Viên Có Trình Độ Chuyên Môn Cao, Nhiệt Tình Giảng Dạy

   Đã học khoá học: IELTS tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên nhiệt tình, Trình đô chuyên môn tốt, môi trường năng động

   Điểm cần cải thiện

   Không có

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Hài lòng

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

   Giới thiệu

   Là một trong 5 đối tác của IELTS hàng đầu của British Council tại Việt Nam, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Việt Úc trở thành một trong những địa chỉ đáng tham khảo cho nhu cầu học IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung.

   Với mong muốn hỗ trợ người Việt trong việc học tiếng Anh, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Việt – Úc (website: ielts.com.vn) ra đời, không ngừng tìm hiểu nhu cầu của người học để có đáp ứng cho họ những khóa học chất lượng.

   Chinh phục tiếng Anh cùng Anh ngữ Quốc tế Việt Úc

   Giới thiệu chung về Anh ngữ Quốc tế Việt Úc

   Hiểu được nhu cầu tiếp cận Anh ngữ của học sinh, sinh viên Việt Nam, các chuyên gia giảng dạy Anh Ngữ đến từ những Đại học danh tiếng Australia và những giảng viên ưu tú tại Việt Nam đã thành lập Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Việt Úc. Từ đó đến nay, trung tâm không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức cũng nhưng đổi mới phương pháp giảng dạy với nhiệm vụ nâng cao kỹ năng Anh ngữ cho người Việt.

   Video giới thiệu chung Anh ngữ Quốc tế Việt Úc

   Cơ sở vật chất

   Để học viên có một môi trường học tập hiệu quả và thoải mái, trung tâm luôn chú trọng hoàn thiện các trang thiết bị cần thiết trong phòng học. Ngoài ra, trường còn xây dựng thêm thư viện và phòng Lab, tạo điều kiện cho học viên nghiên cứu thêm sau giờ học.

   Đội ngũ giảng viên

   Trung tâm Việt Úc có đội ngũ giảng viên Việt Nam và bản ngữ giàu kinh nghiệm. Thầy cô ở trung tâm là các chuyên gia hàng đầu về luyện thi IELTS, TOEIC, Anh văn thiếu nhi và phương pháp luyện nghe - nói tùy theo khóa học tham gia. Các giáo viên Việt – Úc luôn hiểu rõ nhu cầu của học viên và tận tâm hướng dẫn học viên đạt được mục tiêu học tập của mình.

   Trung tâm có những giảng viên giàu kinh nghiệm

   Thành tựu

   Trong nhiều năm liền, Ah Ngữ Quốc Tế Việt Úc được Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Chủ Tịch UBND TP HCM trao tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong vĩnh vực dạy hoc tiếng Anh, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố”.

   Bên cạnh đó, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Việt Úc còn là 1 trong 5 đối tác IELTS hàng đầu của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Năm 2010 – 2011, hầu hết tất cả học sinh của trung tâm đều đạt điểm IELTS trung bình tổng từ 5.0 trở lên và hơn 40% học sinh đạt điểm trung bình tổng từ 6.0 trở lên.

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký