Xác thực bởi học viên

Xác thực bởi học viên

  • Edu2Review tin rằng những kinh nghiệm thực tế được chia sẻ từ sinh viên sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn giáo dục tốt nhất cho bản thân mình.
    Edu2Review sẽ gửi hai hoặc ba nhân viên đến từng trung tâm tiếng Anh để xác minh chất lượng dạy và học. Chúng tôi vào từng lớp học, phỏng vấn học sinh hoặc phụ huynh về trung tâm.

  • Mỗi đánh giá được học viên viết tay trên “mẫu đánh giá”. Sau khi thu thập từ lớp học, Edu2Review sẽ tải chúng lên trang đánh giá của trung tâm.

  • Chúng tôi làm điều này để đảm bảo có được những thông tin xác thực nhất, giúp bạn đưa ra lựa chọn chính xác hơn cho bản thân.

Phụ huynh điền vào mẫu đánh giá của trung tâm Ngoại ngữ Tư Duy Kép

Thu thập đánh giá tại trung Tâm Ngoại ngữ RES