Giảng Viên Rất Nhiệt Tình - Đánh giá về A&U Language Center | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giảng Viên Rất Nhiệt Tình

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt.
- Giảng viên rất nhiệt tình.
- Phương pháp giảng dạy tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.