Cải Thiện Được Sự Thẹn Thùng, Học Hết Sức Dạy Hết Mình Chịu Chơi Hết Cỡ. - Đánh giá về Betma English Center | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Cải Thiện Được Sự Thẹn Thùng, Học Hết Sức Dạy Hết Mình Chịu Chơi Hết Cỡ.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Dễ tiếp thu: bài học kết hợp hình ảnh, minh họa: bằng trò chơi.
- Vui: thầy + bạn bè hòa đồng, học hết sức dạy hết mình chịu chơi hết cỡ.

Điểm cần cải thiện

Đầu tư bảng + viết.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Dễ kết bạn, cải thiện được sự thẹn thùng.
- Chú tâm vào các bài giảng, đặc biệt cần làm bài tập đầy đủ vì bài nào cũng quan trọng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.