Có Lớp Học Online Khi Có Dịch Để Học Viên Không Quên Kiến Thức - Đánh giá về Betma English Center | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Có Lớp Học Online Khi Có Dịch Để Học Viên Không Quên Kiến Thức

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Hỗ trợ làm bài tập về nhà, trả từ vựng.
- Có các anh chị hỗ trợ nhắc nhở các phần học cho buổi học sau.
- Trung tâm vẫn cho học online khi có dịch để học viên không quên kiến thức.

Điểm cần cải thiện

Em mong trung tâm sẽ mở thêm khóa học về TOEIC Writing và Speaking.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trung tâm luôn nhắc nhở làm bài tập và học bài, kiếm tra bài và từ vựng trên lớp, nên em cảm thấy dần tiến bộ hơn.
- Thầy cô rất tận tình hướng dẫn cho đến khi hiểu bài, những bạn thi lỡ không đạt được số điểm mong muốn trung tâm vẫn hỗ trợ học lại cho đến khi đạt được số điểm mong muốn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.