Tiến Bộ Rõ Trong Thời Gian Ngắn - Đánh giá về Betma English Center | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Tiến Bộ Rõ Trong Thời Gian Ngắn

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Trung tâm và nhân viên tư vấn rất thân thiện, nhiệt tình.
   - Giáo tình phù hợp và có khoa học.
   - Cơ sở vật chất khá tốt.

   Điểm cần cải thiện

   - Cần gắn thang máy.
   - Mở rộng chỗ để xe.
   - Thêm nhiều chương trình và khóa học mới cho học viên.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tiến bộ rõ trong thời gian ngắn và các bạn nên học ở đây.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.