Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

6 khóa học

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin: Đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng tham gia nghiên cứu những kỹ thuật và công nghệ mới nhất về lĩnh vực CNTT, Truyền thông và mạng máy tính đang phát triển, Xây dựng các phần mềm, quản lý, kinh tế, xã hội hay các phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển các thiết bị kỹ thuật, các hệ thống mạng máy tính viễn thông.

Tiếng Trung

Tiếng Trung Quốc
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Khoa tiếng Trung: đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung Quốc có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ; Khoa tiếng Trung không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng rãi về ngôn ngữ, văn hoá, xã hội và văn học Trung Quốc mà còn chú trọng rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Trung ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường. Sinh viên khoa tiếng Trung sau khi tốt nghiệp ra trường đạt được trình độ nghiệp vụ chuyên môn về ngôn ngữ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên, phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội...

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật
1 tháng

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của khoa Tiếng Nhật là đào tạo ra cử nhân chuyên nghành phiên dịch có đủ kỹ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phòng nghề nghiệp để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vựa chuyên môn có sử dụng Tiếng Nhật, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tiếng Anh

Phiên dịch tiếng Anh thương mại
1 tháng

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Khoa Tiếng Anh đảm bảo cho sinh viên đạt trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên – phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội... Ngoài việc đào tạo chuyên môn, nhà trường còn trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá – văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.

Tiếng Hàn

Tiếng Hàn Quốc
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo mà khoa kế toán hướng tới đó là: đào tạo các sinh viên ra trường có kiến thức chuyên môn sâu rộng, đủ năng lực công tác trong tât cả các loại hình doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức xã hội, có khả năng thích nghi tốt trong tất cả các điều kiện môi trường làm việc, sử dụng thành thạo Tin học và ngoại ngữ giao tiếp. Khoa chủ trương đào tạo người học vừa có kỹ năng thực hành vừa có kỹ năng phân tích và xử lý các vấn đề chi tiết và tổng quát. Trên cơ sở nắm vững các chế độ tài chính – kế toán do Bộ tài chính và Nhà nước ban hành, sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, có khả năng thực hiện các chính sách về kinh tế, am hiểu quy trình và công nghệ kế toán.Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán có thể làm công tác kế toán ở các doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh, các công ty dịch vụ kế toán, các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng và các bộ phận chức năng về kế toán và tài chính các ngành và các cơ quan nhà nước khác.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm