Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

   Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn
   Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn
   Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn
   Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn
   4 hình
   9.8
   Xuất sắc
   2 đánh giá

   Chương trình

   5 khóa học

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   3 năm
   Điều dưỡng
   3 năm

   Khối lượng kiến thức: Hơn 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   - Hệ chính quy: Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tuyển sinh tất cả những đối tượng đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo trong vòng 3 năm.

   - Hệ liên thông:

   • 18 tháng áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp Y Dược đúng chuyên ngành dự thi liên thông Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng.
   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).

   - Hệ văn bằng 2:

   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).
   • 24 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhưng không cùng nhóm ngành sức khoẻ.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo ra những Dược sĩ, Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên Xét nghiệm … có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; Có khả năng làm việc trong môi trường y tế đa dạng và tự học nâng cao trình độ chuyên môn. Kết thúc khóa học thi tốt nghiệp đạt được chuẩn đầu ra.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   - Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cao đẳng hệ chính quy theo đúng quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và quy định của Bộ LĐTBX.

   - Được liên thông lên tất cả các trường Đại học có đào tạo hệ liên thông.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Có khả năng làm việc tại tất cả các bệnh viện, cơ sở Y tế trên cả nước.

   - Nhà trường có trung tâm truyền thông hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

   - Có cơ hội du học tại Nhật Bản và Hàn Quốc ở các trường Đại học mà Nhà trường liên kết.

   Dược

   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm

   Khối lượng kiến thức: Hơn 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   - Hệ chính quy: Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tuyển sinh tất cả những đối tượng đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo trong vòng 3 năm.

   - Hệ liên thông:

   • 18 tháng áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp Y Dược đúng chuyên ngành dự thi liên thông Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng.
   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).

   - Hệ văn bằng 2:

   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).
   • 24 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhưng không cùng nhóm ngành sức khoẻ.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo ra những Dược sĩ, Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên Xét nghiệm … có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; Có khả năng làm việc trong môi trường y tế đa dạng và tự học nâng cao trình độ chuyên môn. Kết thúc khóa học thi tốt nghiệp đạt được chuẩn đầu ra.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   - Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cao đẳng hệ chính quy theo đúng quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và quy định của Bộ LĐTBX.

   - Được liên thông lên tất cả các trường Đại học có đào tạo hệ liên thông.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Có khả năng làm việc tại tất cả các bệnh viện, cơ sở Y tế trên cả nước.

   - Nhà trường có trung tâm truyền thông hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

   - Có cơ hội du học tại Nhật Bản và Hàn Quốc ở các trường Đại học mà Nhà trường liên kết.

   Kỹ thuật xét nghiệm y học

   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm

   Khối lượng kiến thức: Hơn 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   - Hệ chính quy: Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tuyển sinh tất cả những đối tượng đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo trong vòng 3 năm.

   - Hệ liên thông:

   • 18 tháng áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp Y Dược đúng chuyên ngành dự thi liên thông Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng.
   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).

   - Hệ văn bằng 2:

   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).
   • 24 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhưng không cùng nhóm ngành sức khoẻ.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo ra những Dược sĩ, Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên Xét nghiệm … có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; Có khả năng làm việc trong môi trường y tế đa dạng và tự học nâng cao trình độ chuyên môn. Kết thúc khóa học thi tốt nghiệp đạt được chuẩn đầu ra.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   - Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cao đẳng hệ chính quy theo đúng quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và quy định của Bộ LĐTBX.

   - Được liên thông lên tất cả các trường Đại học có đào tạo hệ liên thông.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Có khả năng làm việc tại tất cả các bệnh viện, cơ sở Y tế trên cả nước.

   - Nhà trường có trung tâm truyền thông hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

   - Có cơ hội du học tại Nhật Bản và Hàn Quốc ở các trường Đại học mà Nhà trường liên kết.

   Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm

   Khối lượng kiến thức: Hơn 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   - Hệ chính quy: Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tuyển sinh tất cả những đối tượng đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo trong vòng 3 năm.

   - Hệ liên thông:

   • 18 tháng áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp Y Dược đúng chuyên ngành dự thi liên thông Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng.
   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).

   - Hệ văn bằng 2:

   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).
   • 24 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhưng không cùng nhóm ngành sức khoẻ.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo ra những Dược sĩ, Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên Xét nghiệm … có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; Có khả năng làm việc trong môi trường y tế đa dạng và tự học nâng cao trình độ chuyên môn. Kết thúc khóa học thi tốt nghiệp đạt được chuẩn đầu ra.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   - Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cao đẳng hệ chính quy theo đúng quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và quy định của Bộ LĐTBX.

   - Được liên thông lên tất cả các trường Đại học có đào tạo hệ liên thông.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Có khả năng làm việc tại tất cả các bệnh viện, cơ sở Y tế trên cả nước.

   - Nhà trường có trung tâm truyền thông hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

   - Có cơ hội du học tại Nhật Bản và Hàn Quốc ở các trường Đại học mà Nhà trường liên kết.

   Hộ sinh

   Hộ sinh
   3 năm
   Hộ sinh
   3 năm

   Khối lượng kiến thức: Hơn 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   - Hệ chính quy: Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tuyển sinh tất cả những đối tượng đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo trong vòng 3 năm.

   - Hệ liên thông:

   • 18 tháng áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp Y Dược đúng chuyên ngành dự thi liên thông Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng.
   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).

   - Hệ văn bằng 2:

   • 20 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cùng nhóm ngành sức khoẻ (ngành liên quan tới Y Dược).
   • 24 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhưng không cùng nhóm ngành sức khoẻ.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo ra những Dược sĩ, Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên Xét nghiệm … có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; Có khả năng làm việc trong môi trường y tế đa dạng và tự học nâng cao trình độ chuyên môn. Kết thúc khóa học thi tốt nghiệp đạt được chuẩn đầu ra.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   - Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cao đẳng hệ chính quy theo đúng quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và quy định của Bộ LĐTBX.

   - Được liên thông lên tất cả các trường Đại học có đào tạo hệ liên thông.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Có khả năng làm việc tại tất cả các bệnh viện, cơ sở Y tế trên cả nước.

   - Nhà trường có trung tâm truyền thông hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

   - Có cơ hội du học tại Nhật Bản và Hàn Quốc ở các trường Đại học mà Nhà trường liên kết.

   Đánh giá

   2 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Mái Trường Mến Yêu

   Đã học khoá học: Cao đẳng Chính quy tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên quan tâm đến các em sinh viên

   Điểm cần cải thiện

   cô giáo nghiêm khắc

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Sau khi học hết năm nhất, các sinh viên được thực hành tại các bệnh viện lớn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Anh Ngô
   Anh Ngô
    

   Review Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn

   Đã học khoá học: Cao đẳng Dược tại đây.

   Ưu điểm

   Cơ sở vật chất tốt, môi trường học tập năng động, thầy cô giáo dạy rất nhiệt tình

   Điểm cần cải thiện

   cần có thêm các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ cho sinh viên tham gia hơn để mọi người có thể giao lưu làm quen nhau

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trau dồi kiến thức, có khả năng ra trường tìm được việc làm luôn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu tổng quan về trường

   Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn là Trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng được thành lập theo Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH ngày 18/07/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐ TB&XH với mục tiêu đào sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải đáp ứng tốt các kỹ năng lâm sàng.

   Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn đã khẳng định được vị trí thương hiệu của mình, là ngôi trường TOP đầu trong lĩnh vực đào tạo cán bộ Y Dược trên cả nước các chuyên ngành: Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

   Giới thiệu về trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn (nguồn: youtube)

   Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn chia sẻ, hiện nay trên cả nước có rất nhiều trường đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế một cách ồ ạt, tuyển sinh nhiều đầu vào lại dễ khiến cho chất lượng đầu ra luôn là dấu hỏi lớn, đặc biệt ngành Y Dược là một trong những lĩnh vực đặc thù liên quan trực tiếp tới tính mạng của con người.

   Để đạt được như ngày hôm nay phải kể đến sự đóng góp và cống hiến toàn tâm toàn lực của đội ngũ cán bộ Ban lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể cán bộ nhân viên.

   Trong những ngày đầu thành lập dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo nhà trường đã tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển quy mô đào tạo. Đến nay nhà trường đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu tại nhà trường phần lớn đều là những giảng viên trình độ Đại học, Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên khoa II, tiến sĩ Y khoa... với mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ đạt cả về chất lượng và số lượng bởi đây chính là mục tiêu phát triển của trường.

   Chặng đường 10 năm khẳng định chất lượng trong việc đào tạo của trường

   Chặng đường 10 năm khẳng định chất lượng trong việc đào tạo của trường

   Sứ mạng

   Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.Ngoài ra Nhà trường còn có chức năng phối hợp liên kết với các Trường Đại học về các chuyên ngành Y Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo.

   Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng và mang tính chuyênngành cao. Nhà trường cam kết tạo cho người học có môi trường giáo dục dân chủ, văn hóa, kỷ cương và minh bạch. Tạo môi trường học thuận lợi nhằm phát huy tính sáng tạo, phát triển tài năng trong học tập và nghiên cứu. Đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực theo chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng được nhu cầu nhân lực y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân

   Tầm nhìn

   Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn không ngừng phát triển các nguồn lực để trở thành trường cao đẳng đại diện cho khu vực Đông Bắc Bộ, với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc gia và ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Phấn đấu trong giai đoạn từ 2016 – 2030 trở thành Trường Đại học đào tạo nguồn nhân lực Y tế chất lượng cao.

   Cán bộ giảng viên hàng đầu đã đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai

   Đội ngũ giảng viên hàng đầu đã đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai

   Cơ sở vật chất

   Cơ sở vật chất luôn được nhà trường chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học. Hàng năm nhà trường đã dành một khoản kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ quá trình dạy lý thuyết và thực hành. Với 12 phòng thực hành được trang bị đầy đủ hệ thống theo đúng quy định, luôn cập nhật những thiết bị tiên tiến nhất đáp ứng tối đa nhu cầu thực hành của sinh viên. Hệ thống thư viện của nhà trường đầu tư hơn 700 đầu sách chuyên ngành Y Dược tạo điều kiện giúp sinh viên và giảng viên tìm hiểu, khai thác thông tin phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy. Bên cạnh đó phòng thực hành tin học, phòng học ngoại ngữ cũng được chú trọng đầu tư bài bản.

   Với nhiệm vụ đào tạo cán bộ Y tế, nhà trường đã đào tạo ra những cán bộ Y tế không những giỏi về chuyên môn mà còn có phẩm chất đạo đức, hiện tại đã và đang phục vụ tại các đơn vị bệnh viện, nhà thuốc... trên cả nước. Rất nhiều sinh viên ra trường đã hoàn thiện được trình độ đại học và giữ nhiều vị trí quan trọng tại cơ sở Y tế các cấp.

   Nhiều sinh viên đã thực hiện được ước mơ làm việc và cống hiến hết mình cho ngành Y tế

   Nhiều sinh viên đã thực hiện được ước mơ làm việc và cống hiến hết mình cho ngành Y tế

   Nguồn: Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn.

   Địa điểm