Câu lạc bộ Yêu xuất nhập khẩu Hà Nội – HAN EXIM CLUB - Khóa học Hướng dẫn Thực hành làm Báo cáo Quyết toán theo Thông tư 39/2018 | Edu2Review

Khóa học Hướng dẫn Thực hành làm Báo cáo Quyết toán theo Thông tư 39/2018

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Công chứng - dịch thuật

Thời lượng

4 buổi

ĐIỂM NHẤN CỦA KHÓA HỌC

- Học qua giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, đã trực tiếp tư vấn làm nhiều báo cáo quyết toán cho các doanh nghiệp.

- Phương pháp dạy “cầm tay chỉ việc” cho đến khi học viên hiểu và tự làm được báo cáo quyết toán.

- Tương tác trực tiếp với giảng viên ngay trong buổi học, đi tới tận cùng của vấn đề cần thảo luận.

- Chất lượng đào tạo ở mức cao nhất, với giáo trình học đã được nghiên cứu và biên soạn tỉ mỉ.

- Hỗ trợ học viên xuyên suốt quá trình học và sau khóa học. - Khóa học có chương trình học online cho những bạn ở xa không có điều kiện đi học trực tiếp.

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Buổi 1: Các khái niệm liên quan và đặc điểm của doanh nghiệp gia công, Sản xuất xuất khẩu, chế xuất. Các khái niệm liên quan:

- Khái niệm về doanh nghiệp gia công, sxxk, chế xuất theo quy định của pháp luật.

- Khái niệm về: bên đặt gia công, bên nhận gia công, nguyên vật liệu gia công sản xuất, quy trình cung ứng nguyên vật liệu, nhà xưởng, máy móc, thiết bị… Đặc điểm của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

- Các quy định về thuế quan, những ưu đãi của chính phủ đối với các doanh nghiệp gia công, sxxk, chế xuất

- Các loại hình mở tờ khai hải quan đối với các doanh nghiệp này như: tờ khai nhập nguyên phụ liệu một phần, toàn phần, nhập máy móc tạo tài sản cố định, tờ khai xuất sản phẩm, thành phẩm.

- Thủ tục chuyển giao nguyên phụ liệu đối với từng loại hình. Hướng dẫn đăng ký cơ sở sản xuất - Cách làm thủ tục đăng ký cơ sở sản xuất - Quy trình kiểm tra hải quan

- Cách xây dựng nhà xưởng, quy trình kiểm định tiêu chuẩn. Về phế liệu, phế phẩm.

- Cách tính phế liệu, phế phẩm.

- Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm.

- Thủ tục bán phế liệu, phế phẩm

- Cách tính phế liệu, phế phẩm.

- Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm.

- Thủ tục bán phế liệu, phế phẩm

Buổi 2: Định mức, hao hụt và thực hành đăng ký danh mục trên phần mềm Ecuss5 Vnaccs Định mức, hao hụt

- Khái niệm định mức, hao hụt, định mức trung bình.

- Cách tính định mức trung bình, cách cân đối định mức.

- Các kinh nghiệm xử lý khi định mức thực tế khác với định mức kỹ thuật sản xuất. Thực hành đăng ký danh mục trên phần mềm ECUSS5 VNACSS - Đăng ký danh mục Nguyên phụ liệu, sản phẩm, định mức.

- Đăng ký Cơ sở sản xuất khai báo điện tử.

- Đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu và các thủ tục liên quan.

Buổi 3-4: Thực hành về quy trình làm báo cáo quyết toán và các câu hỏi liên quan

- Tham khảo mẫu và số liệu báo cáo quyết toán của 1 doanh nghiệp đã làm và khai báo hoàn chỉnh

- Thực hành làm mẫu 15 – Nguyên phụ liệu.

- Thực hành làm mẫu 15a – Sản phẩm.

- Thực hành làm mẫu 16 – Định mức - Hướng dẫn cách khớp số liệu giữa 3 bộ phận Kho – Kế toán – Xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp.

- Thực hành khai báo Báo cáo quyết toán theo thông tư 39.

- Tư vấn về Thanh khoản.

- Tư vấn về những lỗi thường gặp khi thực hiện làm báo cáo quyết toán và cách khắc phục đối với chính doanh nghiệp của học viên đang gặp phải.

- Các biểu mẫu có liên quan theo thông tư 128, thông tư 34, thông tư 22…

Lợi ích khóa học

Học viên được trang bị những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu của quá trình thực hiện làm báo cáo quyết toán tại các doanh nghiệp gia công, sxxk, chế xuất.

- Nắm vững những khái niệm: gia công, nguyên phụ liệu, phế liệu, phế phẩm, sản phẩm, định mức.

- Biết rõ quy trình đăng ký cơ sở sản xuất, nhà xưởng với hải quan. Cách thức tính phế liệu, phế phẩm.

- Cách thức đăng ký danh mục nguyên phụ liệu, sản phẩm, định mức. Cách đăng ký tờ khai xuất, nhập và các thủ tục liên quan.

- Cách cân đối số liệu giữa 3 bộ phận: Kế toán - Kho - Xuất nhập khẩu - Cách lên form mẫu báo cáo quyết toán: mẫu 15, 15a và 16.

- Cách khai báo báo cáo quyết toán theo thông tư 39 và tư vấn thanh khoản.

Khóa học được cung cấp bởi

Câu lạc bộ Yêu xuất nhập khẩu Hà Nội – HAN EXIM CLUB

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá