Đơn vị đào tạo Phát triển bản thân | Edu2Review

Đơn vị đào tạo Phát triển bản thân

Danh sách các trung tâm, trường học, công ty đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, nghề uy tín, chất lượng. Tham khảo ngay để lựa chọn đơn vị đào tạo phù hợp!

186 Kết quả.

Chương trình giảng dạy Nghiệp vụ khác

Có tất cả 15 khóa học


VILAS - Trường Hàng không và Logistics Việt Nam
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.2
Xuất sắc 32 đánh giá

Chương trình giảng dạy Nghiệp vụ logistics, Nghiệp vụ quản lý kho, Nghiệp vụ thu mua

Có tất cả 16 khóa học

Chương trình giảng dạy Nghiệp vụ logistics, Nghiệp vụ quản lý kho, Nghiệp vụ thu mua

Có tất cả 16 khóa học


Trung tâm Đào tạo CFA Together
9.0
Rất tốt 32 đánh giá

Chương trình giảng dạy Nghiệp vụ tư vấn - tài chính

Chương trình giảng dạy Nghiệp vụ tư vấn - tài chính


Nhà Văn hóa Thanh niên
8.7
Rất tốt 24 đánh giá

Chương trình giảng dạy Thể dục thể thao, Quản lý bản thân, Thủ công - Mỹ nghệ

Có tất cả 13 khóa học

Chương trình giảng dạy Thể dục thể thao, Quản lý bản thân, Thủ công - Mỹ nghệ

Có tất cả 13 khóa học


Trường đào tạo Thiết Kế Video & Đồ Họa Keyframe Training
8.7
Rất tốt 22 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tư duy sáng tạo

Có tất cả 17 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tư duy sáng tạo

Có tất cả 5 khóa học


Công ty Cổ phần Đào tạo INTEK
8.3
Tốt 16 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tin học, Lập trình, Ngôn ngữ lập trình, Quản lý thời gian

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tin học, Lập trình, Ngôn ngữ lập trình, Quản lý thời gian

Có tất cả 4 khóa học


Công ty đào tạo kỹ năng mềm Cuộc Sống Đúng Nghĩa
8.4
Tốt 12 đánh giá

Chương trình giảng dạy Quản lý cảm xúc, Quản lý thời gian, Phát triển bản thân

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Quản lý cảm xúc, Quản lý thời gian, Phát triển bản thân

Có tất cả 5 khóa học


Học viện Khoa học Máy tính Kmin
9.2
Xuất sắc 11 đánh giá

Chương trình giảng dạy Ngôn ngữ lập trình, Kỹ thuật phần mềm

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Ngôn ngữ lập trình, Kỹ thuật phần mềm

Có tất cả 8 khóa học


Học viện Spa Quốc tế Võ Dung
8.9
Rất tốt 9 đánh giá

Chương trình giảng dạy Spa & làm đẹp

Chương trình giảng dạy Spa & làm đẹp


GEC - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
8.5
Tốt 4 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giải quyết vấn đề, Quản lý & lãnh đạo, Kỹ năng lãnh đạo

Có tất cả 25 khóa học

Chương trình giảng dạy Giải quyết vấn đề, Quản lý & lãnh đạo, Kỹ năng lãnh đạo

Có tất cả 25 khóa học


Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM
5.9
Bình thường 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy Kế toán - kiểm toán, Nghiệp vụ Ngân hàng, Kế toán trưởng

Có tất cả 14 khóa học

Chương trình giảng dạy Kế toán - kiểm toán, Nghiệp vụ Ngân hàng, Kế toán trưởng

Có tất cả 14 khóa học


VinaTrain Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Hành chính nhân sự, Kế toán - kiểm toán, Xuất nhập khẩu

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Hành chính nhân sự, Kế toán - kiểm toán, Xuất nhập khẩu

Có tất cả 3 khóa học