Cơ Sở Ngoại Ngữ Thanh Niên - Khóa học Đàm Thoại Giao Tiếp Vỡ Lòng cho người mới bắt đầu | Edu2Review

Đàm Thoại Giao Tiếp Vỡ Lòng cho người mới bắt đầu

Học phí 800.000đ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn