Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ - Khóa học Ban kiểm soát/Kiểm soát viên doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Ban kiểm soát/Kiểm soát viên doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Việc ban kiểm soát/ Kiểm soát viên được đào tạo một cách bài bản không chỉ giúp ích cho công tác thường kỳ của BKS/ KSV mà còn giúp hội đồng quản trị hoặc chủ tịch công ty và tổng giám đốc nhận được những ý kiến đề xuất thiết thực từ họ nhằm giảm thiểu rủi ro, gian lận, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Với phương châm đào tạo mang tính tư vấn, chương trình đào tạo nghiệp vụ dành cho ban kiểm soát/kiểm soát viên đã được trung tâm đào tạo rất thành công trong suốt hơn 5 năm qua với sự tham gia của hàng trăm đơn vị. Không sa đà vào nghiên cứu lý thuyết Doanh Chủ thiết kế chương trình đặc biệt này tập trung vào những vấn đề thực tế mà BKS/ KSV phải đảm nhiệm. Khóa học sẽ cung cấp cho BKS/ KSV những kiến thức và kỹ năng quan trọng để thực thi tốt nhiệm vụ của mình.

Đối tượng học viên

Các thành viên BKS Công ty Cổ Phần (đặc biệt là các công ty niêm yết), kiểm soát viên công ty TNHH 1 Thành viên, kiểm soát viên các công ty nhà nước, các tổng công ty cần kiểm soát vốn… và những cá nhân cần trang bị kiến thức để làm việc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá