Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ - Khóa học Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ | Edu2Review

Khóa học Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Bán hàng

Nội dung khóa học

1. Chiến lược kinh doanh
2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3. Phong cách lãnh đạo & kỹ năng tự trào
4. Chiến lược PR & marketing
5. Chiến lược bán hàng
6. Quản trị nguồn nhân lực
7. Tài chính doanh nghiệp
8. Kỹ năng đàm phán & ra quyết định
9. Phong thủy ứng dụng trong văn phòng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá