Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ - Khóa học Kiểm soát viên doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kiểm soát viên doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Giới thiệu khóa học

Qua chương trình này của Doanh Chủ, học viên sẽ hiểu hơn về vai trò của kiểm soát viên, nắm vững các kỹ thuật đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trên phương diện tài chính, kiểm soát nguồn vốn công ty; phân tích các BCTC; những nhân tố tác động đến tài chính doanh Nghiệp; từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả nhất cho công ty.

Đối tượng học viên

Các thành viên BKS Công ty Cổ Phần (đặc biệt là các công ty niêm yết), kiểm soát viên công ty TNHH MTV, kiểm soát viên các công ty nhà nước, các tổng công ty cần kiểm soát vốn… và những cá nhân cần trang bị kiến thức để làm việc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá