Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo KASH Việt Nam | Edu2Review

Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo KASH Việt Nam

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp hiệu quả

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Chương trình

Thuyết trình chuyên nghiệp

Trình độ

Thuyết trình

Chương trình

Lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả

Trình độ

Quản lý thời gian

Chương trình

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Chương trình

Thương lượng, đàm phán

Trình độ

Thương lượng

Chương trình

Tạo động lực làm việc cho nhân viên hiệu quả

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Chương trình

Huấn luyện, kèm cặp nhân viên

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Chương trình

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay