Công ty Cổ phần Giáo dục TITAN - Khóa học Luyện thi SAT | Edu2Review

Khóa học Luyện thi SAT

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Thời lượng

10 tuần

Lộ trình khóa học

Bao gồm các khóa học và tiêu chuẩn đầu vào:

  • Pre SAT + TOEFL: TOEFL iBT 70
  • SAT 1 + TOEFL: SAT < 1300; TOEFL iBT 80
  • SAT 2: 1300 < SAT < 1700
  • SAT 3: 1700 < SAT < 2000
  • SAT 4: SAT >= 2000

Phương pháp giảng dạy

  • Mỗi lớp học tối thiểu là 5 học sinh và tối đa 15 học sinh để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.
  • Các em học sinh sẽ được thi thử SAT (miễn phí) trước khi đăng ký lớp học phù hợp với khả năng của mình.
  • Thường xuyên tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với bài thi thực tế.
  • Tổ chức đánh giá việc tiếp thu của học sinh vào cuối khóa học.
  • Thời khóa biểu linh hoạt theo thời gian biểu của nhóm học sinh có cùng trình độ.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Giáo dục TITAN

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá