Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Hàn dành cho cô dâu | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn dành cho cô dâu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

60 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho các cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc

Giáo trình: Bộ đề ôn thi dành riêng cho cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá