Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam | Edu2Review
📢 ĐK gói luyện nói tiếng Anh cùng gia sư nước ngoài nhận ngay combo ưu đãi cực hot!
📢 Mới StudyNow cho ra mắt Khóa luyện nói 1 kèm 1 cùng gia sư nước ngoài. Chọn ngay gia sư cá nhân để luyện tập cùng bạn!
Tìm trường
Hoặc tra cứu
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

31 khóa học

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh tổng quát
2 tháng
Học phí 1.000.000 ₫
Tiếng Anh tổng quát
2 tháng
Học phí 1.000.000 ₫

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Giao tiếp
2 tháng
Học phí 1.500.000 ₫
Giao tiếp
2 tháng
Học phí 1.500.000 ₫

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

Giao tiếp
2 tháng
Học phí 1.900.000 ₫
Giao tiếp
2 tháng
Học phí 1.900.000 ₫

Tiếng Anh giao tiếp cho người bận rộn

Giao tiếp
50 giờ
Học phí 2.590.000 ₫
Giao tiếp
50 giờ
Học phí 2.590.000 ₫

Tiếng Anh giao tiếp đột phá chuyên sâu

Giao tiếp
36 giờ
Học phí 2.950.000 ₫
Giao tiếp
36 giờ
Học phí 2.950.000 ₫

Luyện thi TOEIC

TOEIC
50 giờ
Học phí 2.590.000 ₫
TOEIC
50 giờ
Học phí 2.590.000 ₫

Luyện thi IELTS

IELTS
30 buổi
Học phí 4.500.000 ₫
IELTS
30 buổi
Học phí 4.500.000 ₫

Tiếng Anh A1

Các khóa học khác
2 tháng
Học phí 1.500.000 ₫
Các khóa học khác
2 tháng
Học phí 1.500.000 ₫

Tiếng Anh A2

Các khóa học khác
2 tháng
Học phí 1.900.000 ₫
Các khóa học khác
2 tháng
Học phí 1.900.000 ₫

Tiếng Anh B1

Các khóa học khác
2 tháng
Học phí 2.500.000 ₫
Các khóa học khác
2 tháng
Học phí 2.500.000 ₫

Tiếng Anh B2

Các khóa học khác
2 tháng
Học phí 3.000.000 ₫
Các khóa học khác
2 tháng
Học phí 3.000.000 ₫

Ngữ pháp nâng cao

Các khóa học khác Ngữ pháp
2 tháng
Học phí 1.800.000 ₫
Các khóa học khác Ngữ pháp
2 tháng
Học phí 1.800.000 ₫

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
Học phí 1.200.000 ₫
TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
Học phí 1.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên mới bắt đầu học

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

Tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
Học phí 1.600.000 ₫
TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
Học phí 1.600.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua sơ cấp 1

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

Tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 3

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
Học phí 2.400.000 ₫
TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
Học phí 2.400.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đax học qua sơ cấp 2

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

Tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
3 tháng
Học phí 3.000.000 ₫
TOPIK 2 trung cấp
3 tháng
Học phí 3.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua cấp độ sơ cấp

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp quyển 3

Tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 2

TOPIK 2 trung cấp
3 tháng
Học phí 3.500.000 ₫
TOPIK 2 trung cấp
3 tháng
Học phí 3.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua trung cấp 1

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp quyển 4

Tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 3

TOPIK 2 trung cấp
Học phí 2.800.000 ₫
TOPIK 2 trung cấp
Học phí 2.800.000 ₫

Tiếng Hàn dành cho cô dâu

Tổng hợp
60 buổi
Học phí 3.980.000 ₫
Tổng hợp
60 buổi
Học phí 3.980.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho các cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc

Giáo trình: Bộ đề ôn thi dành riêng cho cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc

Tư vấn

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 1

Sơ cấp
60 buổi
Học phí 3.980.000 ₫
Sơ cấp
60 buổi
Học phí 3.980.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên xuất khẩu lao động

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp (sơ cấp 1 đến sơ cấp 3)

Tư vấn

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 2

Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
50 buổi
Học phí 3.980.000 ₫
Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
50 buổi
Học phí 3.980.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên muốn ôn thi chứng chỉ KLPT.

Giáo trình: Bộ đề 4000 từ vựng xuất khẩu lao động.

Tư vấn

Ôn thi TOPIK I

Luyện thi TOPIK
2 tháng
Học phí 2.500.000 ₫
Luyện thi TOPIK
2 tháng
Học phí 2.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên muốn ôn thi chứng chỉ TOPIK I.

Giáo trình: Bộ đề ôn TOPIK tổng hợp mới nhất hiện nay.

Tư vấn

Ôn thi TOPIK II

Luyện thi TOPIK
2 tháng
Học phí 3.000.000 ₫
Luyện thi TOPIK
2 tháng
Học phí 3.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên muốn ôn thi chứng chỉ TOPIK II.

Giáo trình: Bộ đề ôn TOPIK tổng hợp mới nhất hiện nay.

Tư vấn

Tiếng Nhật sơ cấp 1

N5
2 tháng
Học phí 1.200.000 ₫
N5
2 tháng
Học phí 1.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc mất gốc

Giáo trình: Minano Nihongo I

Tư vấn

Tiếng Nhật sơ cấp 2

N5
2 tháng
Học phí 1.500.000 ₫
N5
2 tháng
Học phí 1.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 7 của giáo trình

Giáo trình: Minano Nihongo I

Tư vấn

Tiếng Nhật sơ cấp 3

N5
2 tháng
Học phí 2.200.000 ₫
N5
2 tháng
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 16 của giáo trình

Giáo trình: Minano Nihongo I

Tư vấn

Du học Nhật – N5

N5
3 tháng
Học phí 3.980.000 ₫
N5
3 tháng
Học phí 3.980.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên muốn học để đi du học

Tư vấn

Tiếng Nhật N4

N4
3 tháng
Học phí 4.500.000 ₫
N4
3 tháng
Học phí 4.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 25 của giáo trình Minano Nihongo I

Tư vấn

Tiếng Nhật trung cấp 1

N3
3 tháng
Học phí 2.500.000 ₫
N3
3 tháng
Học phí 2.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 25 của giáo trình

Giáo trình: Minano Nihongo I

Tư vấn

Tiếng Nhật trung cấp 2

N2
3 tháng
Học phí 3.500.000 ₫
N2
3 tháng
Học phí 3.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 35 của giáo trình

Giáo trình: Minano Nihongo II

Tư vấn

Tiếng Nhật cao cấp

N1
6 tháng
Học phí 7.500.000 ₫
N1
6 tháng
Học phí 7.500.000 ₫

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay
...