Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam | Edu2Review

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh tổng quát
2 tháng
1.000.000đ
1.000.000đ

Tiếng Anh cơ bản

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.000.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Giao tiếp
2 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

Giao tiếp
2 tháng
1.900.000đ
1.900.000đ

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.900.000đ
Nhận tư vấn
2.590.000đ

Tiếng Anh giao tiếp cho người bận rộn

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

50 giờ
Học phí
2.590.000đ
Nhận tư vấn
2.950.000đ

Tiếng Anh giao tiếp đột phá chuyên sâu

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

36 giờ
Học phí
2.950.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC

TOEIC
50 giờ
2.590.000đ
2.590.000đ

Luyện thi TOEIC

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

50 giờ
Học phí
2.590.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS

IELTS
30 buổi
4.500.000đ
4.500.000đ

Luyện thi IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

30 buổi
Học phí
4.500.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh A1

Các khóa học khác
2 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

Tiếng Anh A1

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh A2

Các khóa học khác
2 tháng
1.900.000đ
1.900.000đ

Tiếng Anh A2

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.900.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh B1

Các khóa học khác
2 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Tiếng Anh B1

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.500.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh B2

Các khóa học khác
2 tháng
3.000.000đ
3.000.000đ

Tiếng Anh B2

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.000.000đ
Nhận tư vấn

Ngữ pháp nâng cao

Các khóa học khác Ngữ pháp
2 tháng
1.800.000đ
1.800.000đ

Ngữ pháp nâng cao

Trình độ

Các khóa học khác Ngữ pháp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.800.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
1.200.000đ
1.200.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.200.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên mới bắt đầu học

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
1.600.000đ
1.600.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.600.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua sơ cấp 1

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 3

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
2.400.000đ
2.400.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đax học qua sơ cấp 2

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
3 tháng
3.000.000đ
3.000.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.000.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua cấp độ sơ cấp

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp quyển 3

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 2

TOPIK 2 trung cấp
3 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua trung cấp 1

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp quyển 4

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 3

TOPIK 2 trung cấp
2.800.000đ
2.800.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 3

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp
Học phí
2.800.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn dành cho cô dâu

Tổng hợp
60 buổi
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Hàn dành cho cô dâu

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

60 buổi
Học phí
3.980.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho các cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc

Giáo trình: Bộ đề ôn thi dành riêng cho cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 1

Sơ cấp
60 buổi
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 1

Trình độ

Sơ cấp

Thời lượng

60 buổi
Học phí
3.980.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên xuất khẩu lao động

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp (sơ cấp 1 đến sơ cấp 3)

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 2

Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
50 buổi
3.980.000đ
3.980.000đ

Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 2

Trình độ

Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Thời lượng

50 buổi
Học phí
3.980.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên muốn ôn thi chứng chỉ KLPT.

Giáo trình: Bộ đề 4000 từ vựng xuất khẩu lao động.

Nhận tư vấn

Ôn thi TOPIK I

Luyện thi TOPIK
2 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Ôn thi TOPIK I

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.500.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên muốn ôn thi chứng chỉ TOPIK I.

Giáo trình: Bộ đề ôn TOPIK tổng hợp mới nhất hiện nay.

Nhận tư vấn

Ôn thi TOPIK II

Luyện thi TOPIK
2 tháng
3.000.000đ
3.000.000đ

Ôn thi TOPIK II

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.000.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên muốn ôn thi chứng chỉ TOPIK II.

Giáo trình: Bộ đề ôn TOPIK tổng hợp mới nhất hiện nay.

Nhận tư vấn

Tiếng Nhật sơ cấp 1

N5
2 tháng
1.200.000đ
1.200.000đ

Tiếng Nhật sơ cấp 1

Trình độ

N5

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.200.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc mất gốc

Giáo trình: Minano Nihongo I

Nhận tư vấn

Tiếng Nhật sơ cấp 2

N5
2 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

Tiếng Nhật sơ cấp 2

Trình độ

N5

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.500.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 7 của giáo trình

Giáo trình: Minano Nihongo I

Nhận tư vấn

Tiếng Nhật sơ cấp 3

N5
2 tháng
2.200.000đ
2.200.000đ

Tiếng Nhật sơ cấp 3

Trình độ

N5

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.200.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 16 của giáo trình

Giáo trình: Minano Nihongo I

Nhận tư vấn

Du học Nhật – N5

N5
3 tháng
3.980.000đ
3.980.000đ

Du học Nhật – N5

Trình độ

N5

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.980.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên muốn học để đi du học

Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N4

N4
3 tháng
4.500.000đ
4.500.000đ

Tiếng Nhật N4

Trình độ

N4

Thời lượng

3 tháng
Học phí
4.500.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 25 của giáo trình Minano Nihongo I

Nhận tư vấn

Tiếng Nhật trung cấp 1

N3
3 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Tiếng Nhật trung cấp 1

Trình độ

N3

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.500.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 25 của giáo trình

Giáo trình: Minano Nihongo I

Nhận tư vấn

Tiếng Nhật trung cấp 2

N2
3 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Tiếng Nhật trung cấp 2

Trình độ

N2

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 35 của giáo trình

Giáo trình: Minano Nihongo II

Nhận tư vấn

Tiếng Nhật cao cấp

N1
6 tháng
7.500.000đ
7.500.000đ

Tiếng Nhật cao cấp

Trình độ

N1

Thời lượng

6 tháng
Học phí
7.500.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay
...