Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
   Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
   Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
   Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   31 khóa học

   Tiếng Anh cơ bản

   Tiếng Anh tổng quát
   2 tháng
   Học phí 1.000.000 ₫
   Tiếng Anh tổng quát
   2 tháng
   Học phí 1.000.000 ₫

   Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

   Giao tiếp
   2 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Giao tiếp
   2 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫

   Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

   Giao tiếp
   2 tháng
   Học phí 1.900.000 ₫
   Giao tiếp
   2 tháng
   Học phí 1.900.000 ₫

   Tiếng Anh giao tiếp cho người bận rộn

   Giao tiếp
   50 giờ
   Học phí 2.590.000 ₫
   Giao tiếp
   50 giờ
   Học phí 2.590.000 ₫

   Tiếng Anh giao tiếp đột phá chuyên sâu

   Giao tiếp
   36 giờ
   Học phí 2.950.000 ₫
   Giao tiếp
   36 giờ
   Học phí 2.950.000 ₫

   Luyện thi TOEIC

   TOEIC
   50 giờ
   Học phí 2.590.000 ₫
   TOEIC
   50 giờ
   Học phí 2.590.000 ₫

   Luyện thi IELTS

   IELTS
   30 buổi
   Học phí 4.500.000 ₫
   IELTS
   30 buổi
   Học phí 4.500.000 ₫

   Tiếng Anh A1

   Các khóa học khác
   2 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Các khóa học khác
   2 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫

   Tiếng Anh A2

   Các khóa học khác
   2 tháng
   Học phí 1.900.000 ₫
   Các khóa học khác
   2 tháng
   Học phí 1.900.000 ₫

   Tiếng Anh B1

   Các khóa học khác
   2 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫
   Các khóa học khác
   2 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫

   Tiếng Anh B2

   Các khóa học khác
   2 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Các khóa học khác
   2 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Ngữ pháp nâng cao

   Các khóa học khác Ngữ pháp
   2 tháng
   Học phí 1.800.000 ₫
   Các khóa học khác Ngữ pháp
   2 tháng
   Học phí 1.800.000 ₫

   Tiếng Hàn sơ cấp 1

   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 1.200.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 1.200.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên mới bắt đầu học

   Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ cấp 2

   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 1.600.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 1.600.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua sơ cấp 1

   Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ cấp 3

   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   2 tháng
   Học phí 2.400.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên đax học qua sơ cấp 2

   Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

   Tư vấn

   Tiếng Hàn trung cấp 1

   TOPIK 2 trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua cấp độ sơ cấp

   Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp quyển 3

   Tư vấn

   Tiếng Hàn trung cấp 2

   TOPIK 2 trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   3 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua trung cấp 1

   Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp quyển 4

   Tư vấn

   Tiếng Hàn trung cấp 3

   TOPIK 2 trung cấp
   Học phí 2.800.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   Học phí 2.800.000 ₫

   Tiếng Hàn dành cho cô dâu

   Tổng hợp
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫
   Tổng hợp
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho các cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc

   Giáo trình: Bộ đề ôn thi dành riêng cho cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc

   Tư vấn

   Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 1

   Sơ cấp
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫
   Sơ cấp
   60 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên xuất khẩu lao động

   Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp (sơ cấp 1 đến sơ cấp 3)

   Tư vấn

   Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 2

   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   50 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫
   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   50 buổi
   Học phí 3.980.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên muốn ôn thi chứng chỉ KLPT.

   Giáo trình: Bộ đề 4000 từ vựng xuất khẩu lao động.

   Tư vấn

   Ôn thi TOPIK I

   Luyện thi TOPIK
   2 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫
   Luyện thi TOPIK
   2 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên muốn ôn thi chứng chỉ TOPIK I.

   Giáo trình: Bộ đề ôn TOPIK tổng hợp mới nhất hiện nay.

   Tư vấn

   Ôn thi TOPIK II

   Luyện thi TOPIK
   2 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Luyện thi TOPIK
   2 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên muốn ôn thi chứng chỉ TOPIK II.

   Giáo trình: Bộ đề ôn TOPIK tổng hợp mới nhất hiện nay.

   Tư vấn

   Tiếng Nhật sơ cấp 1

   N5
   2 tháng
   Học phí 1.200.000 ₫
   N5
   2 tháng
   Học phí 1.200.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc mất gốc

   Giáo trình: Minano Nihongo I

   Tư vấn

   Tiếng Nhật sơ cấp 2

   N5
   2 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   N5
   2 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 7 của giáo trình

   Giáo trình: Minano Nihongo I

   Tư vấn

   Tiếng Nhật sơ cấp 3

   N5
   2 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫
   N5
   2 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 16 của giáo trình

   Giáo trình: Minano Nihongo I

   Tư vấn

   Du học Nhật – N5

   N5
   3 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫
   N5
   3 tháng
   Học phí 3.980.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên muốn học để đi du học

   Tư vấn

   Tiếng Nhật N4

   N4
   3 tháng
   Học phí 4.500.000 ₫
   N4
   3 tháng
   Học phí 4.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 25 của giáo trình Minano Nihongo I

   Tư vấn

   Tiếng Nhật trung cấp 1

   N3
   3 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫
   N3
   3 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 25 của giáo trình

   Giáo trình: Minano Nihongo I

   Tư vấn

   Tiếng Nhật trung cấp 2

   N2
   3 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫
   N2
   3 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 35 của giáo trình

   Giáo trình: Minano Nihongo II

   Tư vấn

   Tiếng Nhật cao cấp

   N1
   6 tháng
   Học phí 7.500.000 ₫
   N1
   6 tháng
   Học phí 7.500.000 ₫

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam là nơi đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp, giảng viên đại học cao đẳng, quảng lý mầm non, sư phạm mầm non, bảo mẫu, cấp dưỡng

   Nguồn: Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

   * Thông tin trung tâm đươc cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   ...