Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

2 tháng

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên mới bắt đầu học

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp

Lợi ích khóa học