Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

3 tháng

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã học qua trung cấp 1

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp quyển 4

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá