Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn XKLĐ - Giai đoạn 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Sơ cấp

Thời lượng

60 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên xuất khẩu lao động

Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp (sơ cấp 1 đến sơ cấp 3)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá