Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Nhật N4 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật N4

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N4

Thời lượng

3 tháng

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho những học viên đã hoàn thành bài 25 của giáo trình Minano Nihongo I

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá