Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N5

Thời lượng

2 tháng

Tổng quan khóa học

Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc mất gốc

Giáo trình: Minano Nihongo I

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá