Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital - Khóa học Giám đốc tài chính CFO | Edu2Review

Khóa học Giám đốc tài chính CFO

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Tổng quan khóa học

Chương trình đào tạo Giám đốc Tài chính do CFO Việt Nam tổ chức là chương trình duy nhất tại Việt Nam hiện nay được thiết kế theo chuẩn của Hiệp hội Quốc tế các Nhà quản trị Tài chính cấp cao (IAFEI) và chứng chỉ được cấp bởi một tố chức xã hội nghề nghiệp.

Nội dung gồm 16 chuyên đề chi tiết và những kiến thức cốt lõi, kinh nghiệm thực tế thiết yếu nhất cần có ở một CFO trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực quản trị tài chính mang tầm một CFO quốc tế.

Phương pháp đào tạo

  • Đào tạo mang tính tư vấn;
  • Thuyết giảng, hệ thống hóa kiến thức;
  • Tương tác hỏi, đáp và thảo luận nhóm;
  • Chia sẻ vấn đề thực tế của Doanh nghiệp;
  • Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của Giảng viên;
  • Hỗ trợ sau khóa học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá