Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital - Khóa học Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp bằng excel | Edu2Review

Khóa học Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp bằng excel

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lập kế hoạch

Giới thiệu khóa học

Bản chất của kế hoạch ngân sách chính là kế hoạch kinh doanh sắp tới được thể hiện bằng tiền, nói cách khác, đó chính là tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch trong một doanh nghiệp. Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo trong việc lập kế hoạch ngân sách là một trong những yếu tố mang lại rủi ro lớn cho doanh nghiệp.

Tham gia chương trình “Xây dựng kế hoạch ngân sách doanh nghiệp”do CFO Việt Nam tổ chức, Quý vị sẽ có cơ hội tiếp cận sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về cách thức thực hiện từ chuyên gia tư vấn trong việc lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp tại Việt Nam và cơ hội tương tác trực tiếp với biểu mẫu excel lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp có đủ chi tiết từ: Ngân sách doanh thu; ngân sách sản xuất, ngân sách đầu tư, ngân sách nhân sự, ngân sách tiền,…..cho đến các báo cáo tài chính ngân sách.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

  • Nắm rõ mục đích lập KHNS
  • Vận dụng phương pháp lập KHNS phù hợp với đặc thù ngành nghề/ doanh nghiệp
  • Soạn thảo quy trình lập KHNS và phân công công việc cho những nhân sự tham gia
  • Lập các biểu mẫu kế hoạch ngân sách bằng Excel (cách làm phổ biến nhất hiện nay)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá