Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital - Khóa học Quản trị chiến lược doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Quản trị chiến lược doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Giới thiệu khóa học

Để thực hiện mục tiêu tối thượng là “Tối đa hóa giá trị cổ đông”, người giữ vai trò quản lý, bắt buộc phải là những nhạc trưởng quan trọng trong tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó.

Mục tiêu khóa học

Chương trình Xây dựng chiến lược doanh nghiệp do CFO Việt Nam tổ chức sẽ giúp học viên có:

  • Kiến thức cốt lõi và kinh nghiệm để tham gia vào quá trình xây dựng cho doanh nghiệp một hướng chiến lược phù hợp.
  • Hiểu rõ các chiến lược tổng thể, chiến lược cấp chức năng, chiến lược cạnh tranh mà các Doanh nghiệp nên áp dụng là gì?
  • Hiểu và sử dụng được các công cụ ma trận như SWOT, IFE, EFE, BCG, GE, SPACE, QSPM… làm cơ sở xây dựng chiến lược
  • Những nền tảng cơ bản để có thể tự xây dựng cho mình tư duy mang tính chiến lược nhằm phục vụ cho công việc sau này

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá