Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital - Khóa học Train the trainer | Edu2Review

Khóa học Train the trainer

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Thời lượng

4 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Nắm vững các đặc điểm học tập của người trưởng thành, từ đó lựa chọn các phương pháp giảng dạy phù hợp.
  • Thiết kế một giáo án hoàn chỉnh
  • Có kỹ năng thực hiện thành công một buổi giảng
  • Làm chủ lớp học/buổi giảng. Cách ứng phó các tình huống phát sinh trong lớp học
  • Từng học viên được tham gia phần thực hành như một giảng viên nội bộ chính thức

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá