Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital - Khóa học Xây dựng hệ thống kế toán quản trị | Edu2Review

Khóa học Xây dựng hệ thống kế toán quản trị

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Mục tiêu chương trình

  • Nắm được nguyên tắc và cách thức thực hiện phân bổ chi phí chung, tính giá thành theo đơn đặt hàng, theo sản phẩm.
  • Cách sử dụng thông tin Kế toán Quản trị cho việc ra các quyết định Marketing & sản xuất.
    Biết cách lập ngân sách tổng thể từ bán hàng, sản xuất, các hoạt động khác đến các báo cáo tài chính ngân sách.
  • Cách tổ chức kiểm soát và phân tích các chênh lệch giữa thực tế và ngân sách, xác định nguyên nhân để cải thiện.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá