Công ty Cổ phần Nguồn lực CFO – CFO Capital - Khóa học Xây dựng hệ thống kế toán quản trị | Edu2Review

Khóa học Xây dựng hệ thống kế toán quản trị

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Mục tiêu chương trình

  • Nắm được nguyên tắc và cách thức thực hiện phân bổ chi phí chung, tính giá thành theo đơn đặt hàng, theo sản phẩm.
  • Cách sử dụng thông tin Kế toán Quản trị cho việc ra các quyết định Marketing & sản xuất.
    Biết cách lập ngân sách tổng thể từ bán hàng, sản xuất, các hoạt động khác đến các báo cáo tài chính ngân sách.
  • Cách tổ chức kiểm soát và phân tích các chênh lệch giữa thực tế và ngân sách, xác định nguyên nhân để cải thiện.

Lợi ích khóa học