Công ty Cổ phần Phát triển Giới trẻ Việt Nam – Youth Development Corporation (YDC) - Khóa học Tôi tài giỏi! Bạn cũng thế! - Lớp cơ sở phổ thông | Edu2Review

Khóa học Tôi tài giỏi! Bạn cũng thế! - Lớp cơ sở phổ thông

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Thời lượng

36 giờ

Tổng quan khóa học

Đối tượng

Các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 12

Nội dung khóa học

Ngày 1:

 • Những nguyên tắc Nền tảng của Thành công.
 • Tiềm năng của bộ não và Bí quyết khai thác tiềm năng não bộ.
 • Công thức để đạt được Thành công trong cuộc sống.
 • Khám phá cách nghĩ để làm chủ bản thân.
 • Nguyên tắc 20/80: Chọn lọc thông tin để học nhanh và hiệu quả hơn.
 • Làm chủ cảm xúc ngắn hạn và dài hạn để thành công.
 • Phương pháp phản ứng tích cực trước khó khăn.
 • Trân trọng cuộc sống và những gì mình đang có.

Ngày 2:

 • Phương pháp Ôn tập: Học tập hiệu quả theo Chu trình Não bộ.
 • Áp dụng ghi chú sáng tạo trong học tập.
 • Học qua trải nghiệm: Vẻ đẹp các môn học tự nhiên.
 • Học qua trải nghiệm: Vẻ đẹp các môn học xã hội.
 • Sức mạnh của lòng tự trọng và phương pháp nâng cao lòng tự trọng.
 • Khám phá bản thân: Hành trình nhìn nhận và hiểu rõ chính mình.
 • Thấu hiểu bản thân và trân trọng tình yêu thương của gia đình.

Ngày 3:

 • Sức mạnh của niềm tin và cách xây dựng niềm tin tích cực.
 • Tầm quan trọng của mục tiêu và xác định những mục tiêu trong cuộc sống.
 • Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả.
 • Trải nghiệm khai phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.
 • Trải nghiệm đối mặt và phá bỏ những niềm tin giới hạn.
 • Trải nghiệm mạnh mẽ đứng lên sau thất bại.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Phát triển Giới trẻ Việt Nam – Youth Development Corporation (YDC)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá