Công ty Cổ phần Phát triển Giới trẻ Việt Nam – Youth Development Corporation (YDC) - Khóa học Tôi tài giỏi! Bạn cũng thế! - Lớp cơ sở phổ thông | Edu2Review

Khóa học Tôi tài giỏi! Bạn cũng thế! - Lớp cơ sở phổ thông

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Thời lượng

36 giờ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đối tượng

Các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 12

Nội dung khóa học

Ngày 1:

 • Những nguyên tắc Nền tảng của Thành công.
 • Tiềm năng của bộ não và Bí quyết khai thác tiềm năng não bộ.
 • Công thức để đạt được Thành công trong cuộc sống.
 • Khám phá cách nghĩ để làm chủ bản thân.
 • Nguyên tắc 20/80: Chọn lọc thông tin để học nhanh và hiệu quả hơn.
 • Làm chủ cảm xúc ngắn hạn và dài hạn để thành công.
 • Phương pháp phản ứng tích cực trước khó khăn.
 • Trân trọng cuộc sống và những gì mình đang có.

Ngày 2:

 • Phương pháp Ôn tập: Học tập hiệu quả theo Chu trình Não bộ.
 • Áp dụng ghi chú sáng tạo trong học tập.
 • Học qua trải nghiệm: Vẻ đẹp các môn học tự nhiên.
 • Học qua trải nghiệm: Vẻ đẹp các môn học xã hội.
 • Sức mạnh của lòng tự trọng và phương pháp nâng cao lòng tự trọng.
 • Khám phá bản thân: Hành trình nhìn nhận và hiểu rõ chính mình.
 • Thấu hiểu bản thân và trân trọng tình yêu thương của gia đình.

Ngày 3:

 • Sức mạnh của niềm tin và cách xây dựng niềm tin tích cực.
 • Tầm quan trọng của mục tiêu và xác định những mục tiêu trong cuộc sống.
 • Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả.
 • Trải nghiệm khai phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.
 • Trải nghiệm đối mặt và phá bỏ những niềm tin giới hạn.
 • Trải nghiệm mạnh mẽ đứng lên sau thất bại.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Phát triển Giới trẻ Việt Nam – Youth Development Corporation (YDC)

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá