Công ty Đào tạo Kỹ năng TGM NEXT - Khóa học Life-changing choices (Lựa chọn thay đổi cuộc đời) | Edu2Review

Khóa học Life-changing choices (Lựa chọn thay đổi cuộc đời)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lập kế hoạch

Thời lượng

6 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học Life-changing choices (Lựa chọn thay đổi cuộc đời) ra đời với mong muốn giúp cho bạn học hỏi và liên tục phát triển cho mình kỹ năng ứng biến và lựa chọn, để từ đó có thể ra những quyết định sáng suốt hơn trong tương lai.

Bạn nhận được gì sau khóa học?

  • Hệ thống giá trị cá nhân cốt lõi để có thể lựa chọn mà không cảm thấy áy náy với chính bản thân mình trong tương lai gần và xa
  • Nắm được các giai đoạn tâm lý để quyết định giai đoạn có thể đưa ra những lựa chọn hợp lý, để đem đến những thay đổi tích cực hơn cho bản thân
  • Nắm được bẫy tâm lý trong các giai đoạn, để tránh những lựa chọn mà bản thân cảm thấy là đúng ở hiện tại, nhưng sẽ hối hận nhiều trong tương lai
  • Hiểu và xác định được vị trí hiện tại của bản thân đang trong bước nào của 5 giai đoạn cuộc đời, để có những lựa chọn hữu ích cho mình trong từng giai đoạn để có thể tiếp tục “học tập” và “trưởng thành”

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Đào tạo Kỹ năng TGM NEXT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá