Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt - Khóa học Kế toán trưởng | Edu2Review

Khóa học Kế toán trưởng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán trưởng

Thời lượng

2 tháng

Giới thiệu khóa học

Với nhu cầu kế toán trưởng còn ngày còn tăng cả về số lượng và chất lượng. Trung tâm đào tạo Kế toán Ngân Việt kết hợp với Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch tổ chức khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp. Cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Tài Chính (Chứng chỉ có giá trị thồng nhất trên toàn quốc).

Yêu cầu tham dự lớp học

– Học viên tốt nghiệp chuyên ngành về Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

– Tốt nghiệp đại học có ít nhất 2 năm công tác kế toán thực tế trở lên, hoặc tốt nghiệp trung học, cao đẳng có ít nhất 3 năm công tác kế toán thực tế trở lên.

Nội dung khóa học

Gồm có 11 chuyên đề theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC của Bộ tài chính và được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 thống nhất trong cả nước.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá