Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt - Khóa học Kế toán vận tải chuyên sâu | Edu2Review

Khóa học Kế toán vận tải chuyên sâu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Cũng là cách tính giá thành cho các dịch vụ là các chuyến hàng. Nhưng khác với kế toán nhà hàng khách sạn hay kế toán xây dựng thì với công ty vận tải lại có phần phức tạp riêng của nó. Đó chính là phần xây dựng định mức dầu cho các chuyến hàng có điểm xuất phát gọi là nơi đi và điểm nhận hàng gọi là nơi đến. Vậy cách xây dựng bộ máy kế toán, cách hạch toán trong công ty vận tải ra sao. Với khoá học này trung tâm sẽ giải đáp những vấn đề bạn chưa được giải quyết:

  • Phân biệt chi phí vật tư và chi phí quản lý.
  • Biết làm các hợp đồng thuê xe nếu công ty có thêm xe thuê ngoài.
  • Biết xây dựng tính giá vốn cho mỗi chuyến hàng chứ không được tính gộp chung cho toàn bộ các chuyến hàng trong tháng, năm.
  • Biết tách doanh thu dịch vụ vận chuyển riêng, cho bán hàng hoá riêng( nếu công ty bạn có thêm cả phần thương mại mua – bán).
  • Biết cách tách giá vốn của dịch vụ vận tải riêng so với giá vốn của bán hàng hoá và những vấn đề khác...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá