Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt - Khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hướng dẫn viên du lịch

Thời lượng

2 tháng

Nội dung chương trình

 1. Địa lý Việt Nam và tình hình KTCT xã hội Việt Nam
 2. Lịch sử Việt Nam
 3. Khái quát lịch sử văn minh thế giới
 4. Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan tới du lịch
 5. Văn hóa Việt Nam
 6. Tổng quan du lịch
 7. Quản trị kinh doanh lữ hành
 8. Tâm lý khánh du lịch
 9. Giao tiếp ứng xử trong du lịch
 10. Tuyến điểm du lịch Việt Nam
 11. Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
 12. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 13. Thực hành hướng dẫn du lịch
 14. Thực tập cuối khóa

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá